Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2019

I Jönköpings län pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, som är nära att nås till år 2020. Inget av miljökvalitetsmålen som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Jönköpings län. Fyra mål har en negativ utvecklingstrend. Två av dessa är Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Främsta anledningen är att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner, särskilt i jordbruks- och skogslandskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_28&context=25