Litteraturstudie om kransalger

Den här litteratursammanställningen sammanfattar kunskapen kring kransalgernas fertilitet, spridning, övervintring, konkurrensförmåga, speciellt för de 10 kransalgsarter (programarter) som ingår i det ”Kunskapsuppbyggande programmet för hotade makrofyter”. Arterna är: trådsträfse Chara filiformis, spretsträfse C. subspinosa, stjärnslinke Nitellopsis obtusa, grovslinke Nitella translucens, uddslinke N. mucronata, spädslinke N. gracilis, höstslinke N. syncarpa, dvärgslinke N. confervacea, barklöst sträfse C. braunii samt fjällrufse Tolypella canadensis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_20&context=25