Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Regional plan för Jönköpings län

Sverige har som mål att vara klimatneutralt senast år 2045. Transporterna är därför en ödesfråga för klimatet, då transporterna står för en stor del av våra klimatpåverkande utsläpp nationellt och regionalt. Inom transportsektorn i Sverige ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. I Jönköpings län har vi enats kring ett ambitiösare mål – utsläppen ska minska med 75 procent i transportsektorn till år 2030. Vi har en lång väg att gå för att nå målet, men samtidigt alla förutsättningar för att lyckas. För att nå målet är samhället bland annat i behov en snabb övergång till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss