Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2017

Under perioden 10 juli till 8 augusti 2017 genomfördes elfiskeundersökningar på 67 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. I anslutning till inledningen av elfisket regnade det en del vilket medförde att det var relativt normala flöden vid lokalerna i länets västra delar. Mellan den 10-25 juli var nederbördsmängden liten vilket medförde låga flöden i länets östra delar där enskilda lokaler hade ett mycket låga flöden. Sammantaget var flödesförhållandet och temperaturer sådana att elfisket kunde genomföras utan problem då låga flöden rent tekniskt underlättar undersökningarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2018_11&context=25