Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål

Kulturmiljön är en självklar del i begreppen miljö och hållbar utveckling och ingår i de miljömål som beslutats av regering och riksdag. Länsstyrelserna har ett viktigt regionalt uppdrag i arbetet för att nå miljömålen. Den här skriften har tagits fram för att stödja och inspirera länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete för miljömålens kulturmiljödelar. Den riktar sig till länsstyrelserna och de verksamheter som kan relateras till miljömålsarbete och kulturmiljöarbete. Den har tagits fram av länsstyrelsernas samverkansorgan RUS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). Arbetet har huvudsakligen utförts under 2012. För texterna svarar projektledaren Kristofer Sjöö, Länsstyrelsen Halland och Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar, båda kulturmiljörepresentanter i RUS arbetsgrupp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_34&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss