Utvecklingsmedel inom integrationsområdet § 37 och § 37a

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Medel kan dels fördelas till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända (§ 37), dels till kommuner i syfte att underlätta och stödja verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a). Enligt 2016 års regleringsbrev, uppdrag 36, ska länsstyrelserna redovisa för vilka olika insatser som ersättning enligt 37 och 37a §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända utlänningar lämnats, samt göra en bedömning av resultaten. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss