Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Översiktlig kulturhistorisk inventering Värnamo stad

Länsstyrelsen har under vintern år 2016, översiktligt inventerat Värnamo tätorts bestånd av kulturmiljöer som riskerar att ta skada vid höga flöden av vattendraget Lagan som rinner genom mitten av staden. Förarbetet är en del av ett omfattande åtgärdsarbete, där Sverige antagit det så kallade översvämningsdirektivet på grund av allt ökande klimatförändring och dess konsekvenser för samhället. MSB har kartlagt översvämningshot nationellt och valt 18 platser med betydande översvämningsrisker i Sverige, däribland Värnamo tätort vid ån Lagan. Hot- och riskkartor har därför tagits fram för Värnamo och hur tätorten kan påverkas av 50-årsflöden, 100-årsflöden och ett beräknat högsta flöde (BHF).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss