Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mottagande och etablering av nyanlända 2016

Landets kommuner har efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015 återhämtat sig något. Många kommuner upplever att mottagandet av de ensamkommande barnen har förbättrats i en rad avseenden. I svaren uppger kommunerna bland annat att det är lättare att erbjuda familjehem och stödboende till barn och unga. Tidsbristen både inom den egna verksamheten liksom hos samverkande aktörer uppges också ha minskat i betydande grad. Samtidigt uppger kommunerna att det är problem när det gäller bosättningen av nyanlända. De största svårigheterna är bristen på bostäder i rätt storlek, bostadsbrist samt otillräckliga tidsramar för att kunna skapa bra boendelösningar för nyanlända.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_16&context=25