Minnen vid vatten - Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Silverån

Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Silverån, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet -Levande sjöar och vattendrag- vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer i och vid vattendrag. I och med lagförändringen 2014, med ett åldersrekvisit satt till år 1850, kommer de flesta äldre kvarnmiljöer som utgör fornlämning att vara lagskyddade. Andra objekt utgörs av industri-minnen, är delar av riksintressen för kulturmiljö, är av kommuner utpekade bevarandevärda miljöer samt andra typer av kulturmiljövärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_24&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss