Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Minnen vid vatten - Helge å

Under år 2014, genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en kulturhistorisk inventering längs Helge å, den del som rinner genom Jönköpings län. Inventeringsprojektet går under benämningen Kultur Aqua och är finansierat med anslaget 7:2, bidrag till kulturmiljövård från Riksantikvarieämbetet. Nytt för år 2014 är att inventeringsarbetet även finansieras med hjälp av medel från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), vilket resulterat i förbättrade och mer effektiva insatser. Inventeringen av kulturmiljöerna är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Syftet med projektet är att inventera de vattendrag som anses extra värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt och som redan värderats och biotopkarterats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_08&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss