Lövsuccé för landskapet

Lövträdsmiljöer upplevs ofta som attraktiva och deras natur- och kulturvärden är ofta betydande. Trots detta minskar andelen lövträd i våra skogar, framförallt till förmån för granen. Granen premieras vid skogsplantering eftersom den är tålig mot älgbete och förväntas idag ge en tämligen trygg avkastning. Omloppstiderna i skogen och skogsbruket är emellertid långa och allt fler tröttnar på de mörka enformiga granskogarna som brett ut sig på bekostnad av lövträdsmiljöer och det öppna odlingslandskapet. Intresset för att höja andelen lövträd är därför starkt idag, i synnerhet i ljuset av vad den pågående klimatförändringen kan medföra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_02&context=25