LEIF i praktiken

Förlust av biologisk mångfald är en av vår tids stora miljöproblem och det har varit svårt att vända den negativa trenden för många ekosystem. Den dominerande orsaken till förlusten av arter är att deras livsmiljöer försvinner och att de kvarvarande miljöerna fragmenteras upp i små mer eller mindre isolerade områden. För norra Götaland har en metod använts för att beräkna ett så kallat tröskelvärde för olika arters överlevnad. I projektet har tröskelvärdena legat till grund för ett antal kartor som visar på vilka landskapsavsnitt som når, eller ligger nära att nå, ekologisk hållbarhet och som därför bör prioriteras för åtgärder. Detta har gjorts för naturtyperna grova ekmiljöer, ask-alm-lönn-miljöer och torra, friska gräsmarker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_03&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss