Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län

GIS-metoder har här använts för att studera hur förorenade områden och miljöfarlig verk-samhet i Jönköpings län kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. I den här rapporten beskrivs dels hur arbetet har genomförts, vilka resultat som kommit fram, vilka begränsningar som är förknippade med tolkningen och även förslag på hur resultaten kan användas i miljöarbetet vid Länsstyrelsen och kommunerna i länet. Rapporten riktar sig främst till handläggare vid Länsstyrelsen och anställda vid länets kommuner som arbe-tar med relaterade miljöfrågor. Den kan även vara av intresse vid arbete med beredskaps-frågor, samt för övriga med behov av att veta mer inom området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_25&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss