Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kalkningar i Emån och Mörrumsån - Utvärdering av måluppfyllelse och effekter 2014–2016

Kalkningsverksamheten har utvärderats under åren 2014-2016 i Emån och Mörrumsån. I dag sprids cirka 260 ton kalk i dessa områden vilket är ungefär 3 procent av den kalk som sprids i hela länet. Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden tillhör den delen i Jönköpings län som är minst drabbat av försurning. Stora delar av avrinningsområdena består av kalkhaltiga moräner och har på så vis en naturlig motståndskraft mot försurning. Nedfallet av försurande ämnen har dessutom varit betydligt lägre än i den sydvästra delen av länet. Trots detta finns det viss försurningsproblematik i områdena. Effekten av kalkningen följs upp med kemiska vattenprover och biologiska undersökningar. Biologiska undersökningar kan vara bottenfauna, fisk, flodkräfta och flodpärlmussla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_37&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss