Tillsynsveckan 2015

Länsstyrelsen genomförde år 2015 en gemensam tillsynsvecka. Tillsynveckan syftade till att medverka till en ökad och mer effektiv tillsyn, att ge en ökad uppmärksamhet för Länsstyrelsens tillsynsroll och att öka samverkan mellan Länsstyrelsens enheter. Nio enheter medverkade under tillsynsveckan och sammanlagt genomfördes över 700 timmar tillsyn. Totalt genomfördes fyra tillsynsinsatser med samarbete mellan enheter under tillsynsveckan. Under veckan riktades stor uppmärksamhet från media på Länsstyrelsens tillsynsverksamhet genom flera tv-och radioinslag. Totalt skrevs mer än 40 artiklar med anknytning till tillsynverksamheten i tidningar från hela landet. Den uppmärksamhet och de inslag som gjorts kopplat till Länsstyrelsens tillsynverksamhet under veckan var mycket positivt vinklad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djurskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_19&context=25