Samlad fastighetsspecifik information - Framtagande av prototyp

Idag saknas möjligheter för fastighetsägare att på ett enkelt sätt få en samlad bild av vilka natur- och kulturvärden som finns på en enskild fastighet. I Fas 2 av Samlad fastighetsspecifik information en prototyp tagits fram för att stödja de nyttor som identifierades i den myndighetsgemensamma förstudien ”Samlad fastighetsspecifik information – Fas 1”. Arbetet har bedrivits av en grupp konsulter i nära samarbete med en arbetsgrupp från deltagande myndigheter och användare, företrädesvis fastighetsägare. Inledningsvis togs en idealbild fram för projektet och dess genomförande samt vad som skulle levereras från projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss