Så arbetade vi med naturvård 2015

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd till och genomföra tillsyn för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål, och miljöövervakning och vattenförvaltning. Vår verksamhet är grundläggande för att vi ska få en ekologiskt hållbar utveckling i länet. I denna folder ger vi dig ett litet axplock av vad vi på Länsstyrelsen har arbetat med under 2015.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__7&context=25