Fördjupat planeringsunderlag - Redovisning av regleringsbrevsuppdrag 23

Klimatförändringarna medför två typer av generella utmaningar i samhället, dels att begränsa utsläppen av växthusgaser och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. I den fysiska planeringen kan båda dessa utmaningar hanteras. För att underlätta för Jönköpings läns kommuner att arbeta med klimatutmaningar och på så sätt klimatsäkra den fysiska planeringen har Länsstyrelsen i Jönköping, enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2016, arbetat fram ett fördjupat planeringsunderlag. I regleringsbrevsuppdrag 23 står följande: "Länsstyrelserna ska utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss