De ekonomiska konsekvenserna av förekomsten av vildsvin i Jönköpings län

Den svenska vildsvinsstammen har ökat explosionsartat under de senaste åren, vilket har lett till stora värden, men också kostnader. Värdet ligger främst inom jakten medan kostnaderna framförallt består av trafikolyckorna med vildsvin och skadorna inom jordbruket, orsakade av vildsvinens bök och födosök. I Jönköpings län överstiger värdet av vildsvinen kostnaderna och därmed finns det utrymme ekonomiskt för vildsvinsstammen att öka ytterligare. Med en större stam följer dock ökade kostnader, samtidigt som jaktvärdet inte ökar i samma takt. Därmed krävs åtgärder såsom samverkan och informationsspridning för att förebygga och minska skadorna som följer en stor vildsvinspopulation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss