Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bostadsmarknadsenkäten 2016

Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Rapporten utgör en sammanställning av de svar som lämnats av de 13 kommunerna i Jönköpings län. Redovisningen av svaren följer samma struktur som enkätundersökningen. Boverket gör en nationell sammanställning av enkätresultaten och publicerar denna på sin kunskapsbank. Enkätsvaren publiceras även som öppen data på boverkets webbplats och är fria att ladda ner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss