Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknadsenkäten 2016

Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Rapporten utgör en sammanställning av de svar som lämnats av de 13 kommunerna i Jönköpings län. Redovisningen av svaren följer samma struktur som enkätundersökningen. Boverket gör en nationell sammanställning av enkätresultaten och publicerar denna på sin kunskapsbank. Enkätsvaren publiceras även som öppen data på boverkets webbplats och är fria att ladda ner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_12&context=25