Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-2013

Grundvatten är en viktig källa till dricksvatten för många kommuner. Inom ramen för egenkontrollen för de kommunala vattentäkterna analyseras bland annat råvatten, det vill säga det inkommande obehandlade vattnet. Eftersom proven tas innan dricksvattenbehandlingen går det inte att utifrån dessa resultat uttala sig om kvaliteten på det vatten som distribueras till konsumenterna. I rapporten utvärderas analysresultaten för råvatten från 86 kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län för åren 2009-2013. Alla parametrar som ingår i utvärderingen har inte analyserats i alla vattentäkter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_36&context=25