Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt

Enligt regleringsbrevet för år 2014 har länsstyrelserna uppdraget att utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer. Alla länsstyrelser har också haft medel avsatta från Energimyndigheten för att stödja andra regionala aktörer i klimat- och energiarbetet. För att bedöma nyttan av insatserna och utveckla arbetet vidare behövs uppföljning och utvärdering av arbetet. Detta projekt innebär att en verktygslåda för uppföljning och utvärdering av enskilda åtgärder och projekt har tagits fram. I den här rapporten används ordet insats som ett samlingsbegrepp för begreppen åtgärd, projekt, aktivitet och så vidare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss