Tillsynsvägledningsplan 2015-2017

Tillsynsvägledning per definition är sådan tillsyn som består i uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Tillsynsvägledning ska bedrivas regelbundet och systematiskt och främja en rättssäker, effektiv och likvärdig operativ tillsyn. Tillsynen, både den operativa och den tillsynsvägledande, ska säkerställa att miljöbalkens syfte om hållbar utveckling nås. En annan viktig målsättning med tillsynsvägledningen är att stödja kommunerna i att ta fram strategier och arbetsformer som leder från en händelse och utifrånstyrd tillsyn mot en ökad målstyrd tillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss