Tillsynsplan för miljöbalken 2015

Tillsyn är ett viktigt redskap i länsstyrelsernas arbete med att säkerställa miljöbalkens syften, det vill säga att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att myndigheten genom tillsynsarbete och tillsynsvägledning ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och se till att miljöskador inte uppkommer, samt ge förutsättningar för att det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Länsstyrelserna ska också arbeta med att initiera och informera om omprövningar samt avgöra vilka prioriteringar som behöver göras med anledning av detta. I miljötillsynsförordningen anges att en operativ tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_21&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss