Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län

Antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget. En utveckling som även påverkat många flyktingmottagande länder som Sverige. Vi har i denna integrationsstrategi identifierat ett antal fokusområden, vilket har präglats av den senaste utvecklingen av flyktingströmmar. Fokusområdena är framförallt kopplade till utrikes föddas första tid i Sverige och hur Jönköpings län på bästa möjliga sätt ska kunna ta emot sina nya invånare. Målgruppen för strategin är dock mycket större än så. Då integration är en dubbelriktad process som pågår under en lång tid innebär det att målen i strategin berör alla i Jönköpings län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_22&context=25