Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och vårt viktigaste livsmedel. Vi tar ofta tillgången till rent vatten för givet, men våra vattenresurser kan utsättas för olika hot. Det kan finnas kortsiktiga risker, som till exempel akuta kemikalieolyckor och på lång sikt kan klimatförändringar hota våra vattentillgångar. Det är viktigt att vattnets kvalitet och kvantitet säkras i Jönköpings län för att trygga människors hälsa nu och i framtiden. Genom god samhällsplanering kan våra vattenresurser skyddas och en grund för att dricksvattenresurserna används ansvarsfullt skapas. Den regionala vattenförsörjningsplanen pekar ut de dricksvatten-resurser som är viktigast för länets nutida och framtida dricksvattenförsörjning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_31&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss