Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Minnen vid vatten – Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan

Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2014 – Tidan, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer under år 2014. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer i och vid vattendrag. Inventeringsperioden under år 2014 innebar en stor förändring i Kulturmiljölagen och begreppet fornlämning. I och med lagförändringen, med ett åldersrekvisit satt till år 1850, kommer de flesta äldre kvarnmiljöer som utgör fornlämning att vara lagskyddade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_32&context=25