Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatförändringens effekt på flodpärlmussla i Jönköpings län

Klimatförändringarna är en de mest bidragande orsakerna till att den biologiska mångfalden glo-balt sett minskar. Enligt Millennium Ecosystem Assessment har klimatförändringens effekter särskilt stor påverkan på sötvatten. Redan idag före-kommer fysiska, kemiska och biologiska förändringar, till följd av klimatförändringar. Flodpärlmusslan är en av de arter i Jönköpings län som redan i nuläget uppvisar tendenser med minskande bestånd och utbredning. Förklaringarna är flera men beror troligen på komplexa or-sakssamband som så ofta i naturen. Sett på en lång tidshorisont är klimatförändringarna med tillhörande effekter ett hot mot arten. Läs mer i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__4&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss