Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kalkningar i Emån, Mörrumsån och Svartån 2011-2013

Kalkningsverksamheten under åren 2011-2013 har utvärderats i Emåns, Mörrumsåns och Svartåns avrinningsområde. I dag sprids cirka 320 ton kalk i denna region. Det har skett en minskning av kalkmängderna med 75 procent de senaste 15 åren. Tack vare det minskade nedfallet av försurande ämnen har behovet av kalk minskat. Denna del av länet har inte varit lika hårt drabbat som de sydvästra delarna. Dels består stora delar av markerna av kalkhaltiga moräner som har en naturlig förmåga att neutralisera surt nedfall och dels har nedfallet inte varit lika stort.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_03&context=25