Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Försurning och kalkning i Jönköpings län

Kalkningsverksamheten har pågått i Jönköpings län sedan i början av 1980-talet. Trots en minskning av svavelnedfallet med 90 % sedan dess så bedöms 30 % av länets sjöar och vattendrag fortfarande vara försurningspåverkade. I länets sydvästra del är andelen betydligt högre. Förändringen i markkemin är stor och de sura ämnena i marken kommer under lång tid framöver att fortsätta läcka ut till sjöar och vattendrag. Den stora kalkminskning som genomförts från år 2007 har därför planat ut. Kalkningsverksamhetens övergripande mål är att upprätthålla vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som försurats av människan i väntan på att de återhämtar sig från försurningen. Ett annat mål för verksamheten är att bevara och återskapa livet i dessa vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss