Flyktingguider och familjekontakter

En av vår tids stora frågor är migration. År 2013 inkom 54 259 ansökningar om asyl i Sverige, varav 28 998 personer fick beviljat uppehållstillstånd. Under 2012 ansökte 43 887 personer om asyl och 17 405 av dem fick uppehållstillstånd. Asylansökningarna fortsätter att öka i och med de kraftigt ökade flyktingströmmarna och år 2014 inkom 81 301 asylansökningar, varav 35 546 blev beviljade. I enlighet med förordning (2010:112) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 37a §, har alla kommuner i Sverige möjlighet att söka medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss