Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem

Projektet Effektivare energi- och klimatarbete i länsstyrelsernas miljöledningssystem initierades under hösten 2013 av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. I dialog med miljöledningssamordnare på länsstyrelserna identifierades ett behov av att höja nivån i miljöledningsarbetet på länsstyrelserna. Detta för att ta vara på möjligheter att vara förebilder på energi- och klimatområdet och för att uppfylla kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Projektets övergripande mål sträcker sig fram till och med 2015, och innebär att samtliga länsstyrelser då ska uppfylla kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt ha genomfört åtgärder som tagits fram i projektet för att vara föredömen på energi- och klimatområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss