Biogas från stallgödsel i Jönköpings län

Rapporten tar upp möjligheter för biogasproduktion baserat på stallgödsel i länet. Den största potentialen för biogasproduktion finns i lantbrukets gödsel, och stallgödsel är ett substrat som vid biogasproduktion ger stora miljövinster. Dock har det sina begränsningar i sin stora geografiska spridning på många mindre enheter och i sin låga energitäthet. I denna rapport har den totala potentialen för biogasproduktion från stallgödsel i Jönköpings län beräknats till ca 192 GWh.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_30&context=25