Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsplan för miljöbalken 2014

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten bedrivs viss tillsyn. Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av Landshövdingen. Det kan konstateras att det finns stora behov inom samtliga tillsynsområden enligt miljöbalken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Organisation
 • Samhällsplanering
 • Skyddad natur
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_17&context=25