Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län

I Jönköpings län har vi en gemensam ambition att vara föregångare och göra skillnad. Det är därför viktigt att vi visar vår gemensamma vilja att verka för visionen att ha ett samhälle som präglas av mänskliga rättigheter, jämlikhet och allas fulla rätt till lika värde och rättigheter. För att leva upp till visionen har vi som en samordnande kraft inom ramen för Jämställdhetsrådet tagit fram denna plan för länets samverkan mot våld i nära relationer. Planen har vi tagit fram tillsammans med ett stort antal myndigheter och ideella/idéburna organisationer i Jönköpings län. Vårt mål är att berörda av våld i nära relationer ska få ökad trygghet, frihet och hälsa. Länets arbete mot våld i nära relationer ska kännetecknas av god kvalitet och samsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_04&context=25