Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2011 – Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån med biflöden.

Föreliggande rapport presenterar resultaten av kulturhistorisk vattendragsinventering inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar inventering av Bruzaån, Gnyltån och Sällevadsån med biflöden. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Aktuellt inventeringsprojekt drivs i Länsstyrelsens egen regi och har genomförts av en inventerande arkeolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Projektets huvudsyfte är att identifiera och dokumentera kulturlämningar i eller i omedelbar anslutning till vattendrag. Vidare syftar projektet till att bygga upp ett kunskapsunderlag för vattendrag med anknytning till främst vattenanknutna kulturhistoriska lämningar och miljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss