Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010–2013

Kemikalier finns överallt runt omkring oss och mängden kemikalier som vi använder idag har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Tyvärr saknas kunskap om många kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön. I Jönköpings län har miljögifter analyserats via screeningsundersökningar men även genom mer riktade undersökningar av fisk, slam och vatten. Ämnenas egenskaper och användningsområden avgör i vilka lokaler och matriser (sediment, vatten eller biota) som de undersöks. Fettlösliga ämnen förekommer oftast bundna till partiklar i sediment eller anrikas i biota. Det är därför mer lämpligt att mäta dessa ämnen i sediment eller biota än i vatten, medan vattenlösliga ämnen lämpligast mäts i vatten. Under åren 2010-2013 analyserades mer än 150 ämnen vid cirka 70 lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_26&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss