Krishanteringsplan - Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka

Denna plan ska användas vid utsläpp eller risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar, inom eller utom landet, där Jönköpings län kan komma att drabbas av nedfall i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten. Planen har upprättats i samverkan mellan företrädare för Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Försvarsmakten och länets kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__4&context=25