Energibalans 2011

Jönköpings län är ett län med höga ambitioner inom energi- och klimatarbetet. Länet tar klimat- och energi utmaningarna på största allvar. De målen som sätts för år 2020, att vara det klimatsmarta länet, ska ses som ett steg mot långsiktiga målet där Jönköpings län är ett plusenergilän år 2050. Detta innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. I Jönköpings län användes under år 2011 totalt 11,8 TWh energi. För att nå vårt gemensamma mål 2050 bör energianvändningen minskas 1 % varje år från 2011. Det är en tuff utmaning och det finns mycket kvar att göra i vårt klimatarbete. För att nå en hållbar framtid där energiförsörjningen kommer 100 % från förnybara energikällor behöver vi jobba från olika håll uthålligt och resultatorienterat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss