Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2013

Under perioden 10 juli till 13 augusti 2013 genomfördes elfiskeundersökningar på 79 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Vattenflödet pendlade mellan normala och låga flödesförhållanden under hela perioden. Liksom tidigare år är öringtätheterna högst i Motala ströms vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. Den beräknade medeltätheten av öringårsungar i de undersökta vattendragen perioden 2005-2012 inom Motala ströms vattensystem uppgick till totalt 37 öringungar per 100 kvadratmeter. Övriga vattensystem har avsevärt glesare öringbestånd med tätheter mellan 5-15 öringar per 100 kvadratmeter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_21&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss