Analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län 2014

Bostadsbyggandet i Jönköpings län har ökat kraftigt under 2013 jämfört med 2012. Ökningen gäller färdigställda bostäder, och framför allt flerbostadshus. Antalet påbörjade lägenheter är däremot konstant 2013 jämfört med 2012. Antalet lägenheter som kommunerna hyr för att sedan hyra ut i andra hand till personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden har blivit något färre. Det är dessutom något fler av dessa lägenheter som övergår till förstahandskontrakt, men antalet är fortfarande mycket litet. Tillgången på studentbostäder är relativt god. Under delar av året finns det vakanser i vissa delar av studentbostadsbeståndet. Det finns fortsatt ett stort behov av att bygga nya lägenheter i Jönköpings län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss