Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden

Syftet med föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan är att skapa långsiktiga förutsättningar för fiskevården inom Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Med planen som styrdokument och de åtgärdsförslag som listas i detta dokument finns ett brett underlag för att bedriva ett behovsanpassat fiskevårdsarbete. Åtgärdsförslagen spänner över flera verksamhetsområden och utgår från fiskevårdsområdenas unika förutsättningar. Åtgärdsförslagen ska ses som vägledande rekommendationer för fiskevårdsområdet och samtidigt verka som en katalysator för utvecklandet av fiskevattnet inom de bägge områdena. En stor del av planen fokuserar på fiskevårdsområdenas gemensamma förutsättningar och potential till verksamhetsutveckling, vilket också varit ett önskemål från föreningarnas sida.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss