Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Minnen vid vatten - Inventering av kulturplatser längs tolv Vätterbäckar i Habo och Jönköpings kommuner, Jönköpings län

Föreliggande rapport presenterar resultaten av kulturhistorisk vattendragsinventering inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar tolv Vätterbäckar i Habo och Jönköpings kommuner. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Aktuellt inventeringsprojekt har genomförts i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsarbetsnämnden, Jönköpings läns museum. Projektets huvudsyfte har varit att identifiera och dokumentera kulturlämningar i eller i omedelbar anslutning till vattendrag. Vidare syftar projektet till att bygga upp ett kunskapsunderlag för vattendrag med anknytning till främst vattenbaserade kulturhistoriska lämningar och miljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss