Minnen vid vatten - Inventering av kulturplatser längs Tabergsån, Kallebäcken och Kåperydsån i Jönköpings län

Föreliggande rapport presenterar resultaten av utförd inventering av vattendrag inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar tre vattendrag; Tabergsån med tillflödena Kallebäcken och Kåperydsån i Sandseryds och Månsarps socknar i Jönköpings kommun, 1,2 mil syd/sydväst om Jönköping. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Aktuellt inventeringsprojekt har genomförts i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsarbetsnämnden och Jönköpings läns museum. Målsättningen har varit att värdera vattendragets kulturhistoriska objekt/miljöer samt karaktärisera och värdera vattendraget utifrån modell KulturAqua Kulturvärdesbedömning av vattendrag och sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss