Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkningar i Nissan, Vätterns tillflöden, Huskvarnaån och Tidan

Denna utvärdering gäller Nissans, Vätterns tillflöden, Huskvarnaåns och Tidans vattensystem för perioden 2010-2012. Åtgärdsområden som kalkas i området är till antalet 44. Ytterligare 2 åtgärdsområden har vilande kalkning och följs upp med provtagning. Under perioden 2010-2012 spreds det 27 % mindre kalk än åren 1997-1999. Utvärderingen visar att i 13 av 44 åtgärdsområden har det föreslagits minskade kalkmängder. De flesta förslagen genomfördes till kalkningen år 2013. Exempel på övriga förslag var att inventera efter flodpärlmussla, justering av vattenprovtagning och motiv som utgått på grund av signalkräfta. Nissans avrinningsområde är det området i Jönköpings län som är värst drabbat av försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_28&context=25