Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012 - Redovisning av fältdata

Under perioden 9 juli till 2 augusti 2012 genomfördes elfiskeundersökningar på 93 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Samtliga undersökningar utfördes enligt standardiserad metodik som finns utarbetad för elfiske. Föreliggande rapport, som sammanfattar resultaten av dessa elfisken, utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna är i huvudsak en effektuppföljning av länets kalkningsverksamhet och en del av Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och biologisk återställning. Länsstyrelsen valde ut de vattendrag och lokaler som ingått i elfiskeundersökningen. Vid sammanställningen användes uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping, bland annat rörande kalkningsverksamheten i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_24&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss