Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvärdering av mörtutsättningar i Jönköpings län

Inom kalkningsverksamheten bedrivs projekt för att återställa biologin i kalkade vatten. Under åren 1994 och 1995 återintroducerades därför mört i 19 sjöar i Lagans och Nissans vattensystem. Sedan dess har ytterligare utsättningar gjorts, dels i de sjöar där återintroduktionen 1994 och 1995 misslyckades och dels i andra sjöar där mörten slagits ut till följd av försurning, men där vattenkemin bedömdes ha blivit tillfredsställande. Här gör vi en utvärdering av återintroduktionsförsöken och en analys av vilka parametrar som påverkar utfallet vid återintroduktionsförsök av mört. Totalt analyseras 35 sjöar där försök att återintroducera mört utförts. Vilka sjöarna är och var de ligger framgår av Tabell 1 och Figur 1.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_21&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss