TVL-plan 2012-2014

Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken – Länsstyrelsen i Jönköpings län I Länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2010 anges att länsstyrelserna ska ta fram tillsyns-vägledningsplaner och genom tillsynsvägledning förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Arbetet med tillsynsvägledning ska bland annat ske genom regional miljösamverkan. Vidare ska länsstyrelserna efter samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. Motsvarande uppdrag återfanns i 2008 och 2009 års regleringsbrev. Sedan den 1 mars 2011 återfinns motsvarande krav i miljötillsynsförordningen (2011:13). Av 3 kap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Djur
 • Klimat
 • Föreningar
 • Kulturmiljö
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Samhälle
 • Natur
 • Näringsliv
 • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_03&context=25