Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nätprovfiske i Vaggerydsortens fiskevårdsområde

Provfisket av Vaggerydsorten är en del i arbetet med framtagandet av en förvaltnings- och utvecklingsplan för Vaggerydsortens fiskevårdsområde. Provfisket och förvaltnings- och utvecklingsplanen bekostas av fiskevårdsområdesföreningen själva, samt med medel för lo-kala naturvårdsprojekt (så kallade LONA-medel från Naturvårdsverket) och med Leader-medel (EU-stöd för Landsbygdsutveckling). Ett annat viktigt syfte med provfiskena är att göra en ekologisk statusbedömning med avseende på fisk för vattenförvaltningen. Provfis-kena utfördes av Länsstyrelsen i Jönköpings län, med hjälp av Vaggerydsortens fiskevårds-områdesförening.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_01&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss