Kvalitetssäkring av data i artportalen

Syftet med denna rapport är att beskriva kvalitetssäkringen av fynddata i Artportalen samt att utifrån denna beskrivning komma med förslag som kan bidra till att utveckla kvalitetssäkringen i den nya Artportalen där alla rapportsystem samlas i en databas. Med kvalitetssäkring av fynd i Artportalen avses i denna rapport en granskning av ett fynds tillförlitlighet, som leder till en kvalitetsmärkning av fyndet från vilken det framgår att fyndet är granskat. Av kvalitetsmärkningen ska det framgå hur tillförlitligt fyndet bedöms vara. För länsstyrelserna, som är betydande användare av Artportalen (både för lagring av fynddata och för användare av fynddata i olika naturvårdssammanhang) är det viktigt att vara medvetna om hur kvalitetssäkringen är organiserad och hur den utförs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_24&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss